Hỗ trợ bán hàng: 0902 435 149 - 08.374.02269.
Hỗ trợ kĩ thuật: 0902435149.

Bảng báo giá chữ ký số mới nhất 2017

BẢNG BÁO GIÁ CÁC NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ MỚI NHẤT 2017.


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.786.000 thực thu 1.500.000.
 
Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.662.000 thực thu 2.200.000.

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thực thu 2.400.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.236.000 thực thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.112.000 thực thu 1.800.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thực thu 2.400.000.CHỮ KÝ SỐ VNPT-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.783.000 thực thu 1.500.000.

Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.661.000 thực thu 2.200.000.

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.993.000 thực thu 2.400.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.233.000 thực thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn  2.111.000  thực thu 1.800.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.993.000 thực thu  2.400.000. CHỮ KÝ SỐ FPT-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.787.000 thực thu 1.500.000.

Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.660.000 thực thu 2.200.000.

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.988.000 thực thu 2.400.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.237.000 thực thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.110.000 thực thu 1.800.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.988.000 thực thu 2.400.000
.


CHỮ KÝ SỐ VINA-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.788.000 thực thu 1.500.000.

Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.664.000 thục thu 2.000.000

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.989.000 thục thu 2.200.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.288.000 thực thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.164.000 thực thu 1.600.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.489.000 thục thu 2.000.000.CHỮ KÝ SỐ NACENCOM-CA2-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.788.000 thực thu 1.400.000.

Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.660.000 thục thu 1.700.000.

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thục thu 2.000.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.238.000 thục thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.110.000 thục thu 1.700.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thục thu 2.000.000.CHỮ KÝ SỐ NEWTEL-CAGói đăng ký mới 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.786.000 thục thu 1.500.000.

Gói đăng ký mới 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.663.000 thục thu 1.700.000.

Gói đăng ký mới 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thục thu 2.000.000.

Gói gia hạn 1 năm đăng ký hôm nay được tặng 6 tháng sử dụng xuất hóa đơn 1.136.000 thục thu 1.000.000.

Gói gia hạn 2 năm đăng ký hôm nay được tặng 9 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.113.000 thục thu 1.700.000.

Gói gia hạn 3 năm đăng ký hôm nay được tặng 12 tháng sử dụng xuất hóa đơn 2.990.000 thục thu 2.000.000.


Anh chị đăng ký gia hạn hoặc cần hỗ trợ các vấn đề về chữ ký số nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xin liên hệ:

 Mr Tiến   0902.435.149.  
 Email :    hotronopthue123@gmail.com  
 Zalo :       01636966559  
 

Hỗ trợ các vấn để về chữ ký số, hải quan, bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ cài đặt nộp thuế, hải quan, IHTKK.
Hỗ trợ cài đặt java, lỗi nộp tờ khai. 
Những tin cũ hơn
 
ca2
Tin mới nhất